ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI


1. TARAFLAR

a) www.bioterraorganics.com (“websitesi”) ve site faaliyetlerini yürüten Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Kaya Ap. Blok No:9B Şişli İstanbul adresinde merkezi bulunan TERRA ORGANİK TARIM KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş. (Bundan böyle "TERRA” olarak anılacaktır)

b)  www.bioterraorganics.com internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu TERRA’nın sahip olduğu websitesi ve websitesi üyelik hizmetlerinden faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. TERRA’nın websitesi üzerinden sunacağı hizmetler elektronik ticaretten ibarettir. Bu kapsamda websitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye TERRA adına teslimidir.

3.2. Websitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların TERRA tarafından belirlenecek ve websitesi içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. TERRA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri websitesi üzerinden yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, websitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle TERRA’nın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda websitesi üzerinden vermiş olduğu bilgilerini güncelleyecektir. Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, TERRA tarafından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TERRA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TERRA’nın söz konusu kötü niyetli ve izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanım olması halinde,  her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye ait olacaktır.

4.3. Üye, websitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye, websitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Websitesi sayfalarının tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Üye’nin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, TERRA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin websitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TERRA’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. TERRA, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, websitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TERRA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.5. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.5. İşbu Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TERRA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TERRA’nın Üyeye karşı Üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.6. TERRA’nın her zaman tek taraflı olarak ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Üye’nin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır.

4.7. Websitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve websitesi’nin sunumu TERRA’nın ya da TERRA’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.8. TERRA tarafından websitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.9. TERRA, websitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyulması şartıyla Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) bilgilerini kullanabilir. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. TERRA, Üyenin websitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Sitede kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için websitesinde yer alan çerez politikası metni incelenebilir. Bunun yanında üyenin bu dosyaları kullanmak istememesi halinde dilediği zaman bilgisayar tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapması önerilmektedir.

4.10. TERRA, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TERRA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TERRA’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.11.  Websitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.12. TERRA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya websitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.13. TERRA, websitesinde mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve websitesini kullanma koşulları ile websitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, websitesi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, websitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Websitesinin kullanımı ya da websitesinde giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. TERRA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.14. TERRA, Üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, site üzerinden bilgilendirme yapılmak sureti ile üyelere bildirilecek ve yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
4.15. Taraflar, TERRA’ya ait tüm bilgisayar ve ticari kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4.16. TERRA, işbu Üyelik sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda websitesinin ilgili bölümünden ve/veya TERRA’nın Üyeye sunacağı başkaca bir vasıtayla iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Ticari elektronik ileti gönderimine dair mevzuat hükümleri saklıdır. Bu doğrultuda, TERRA, websitesinin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte, TERRA, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. TERRA, Üye kişisel verilerini faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.  TERRA, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.17. Websitesi üzerinden, TERRA’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında TERRA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. TERRA bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TERRA’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.18. TERRA, websitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, websitesi üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Websitesi muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler websitesine verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin doğruluğu ve güncellik durumu ile websitesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Websitesinde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TERRA’nın websitesinde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.19. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre, TERRA veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Websitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları TERRA’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler, TERRA tarafından görülmez ve kaydedilmez). Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiği hususunu anlamıştır.

4.20. Sitedeki üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5. DEVİR TERRA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TERRA işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TERRA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TERRA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme Üye'nin Üyeliğini iptal etmesi veya TERRA tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TERRA Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.