Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar

Bu www.bioterraorganics.com  Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan aşağıdaki tanımlamalar ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

TERRA ORGANİK TARIM KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş.: Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Kaya Ap. Blok No:9B Şişli İstanbul adresinde bulunan TERRA ORGANİK TARIM KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş., (Telefon: +…………….., E-posta: [email protected] ),

SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı:

TERRA ORGANİK TARIM KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş. (“TERRA”)

Adres:

Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Kaya Ap. Blok No:9B Şişli İstanbul

Telefon:

……………………………..

E-posta:

[email protected]

Web Sitesi:

www.bioterraorganics.com

Alıcı: www.bioterraorganics.com  sitesine (bundan böyle “web sitesi olarak anılacaktır) üye olan ve/veya web sitesi üzerinden oluşturacağı siparişte adı-soyadı ve iletişim bilgileri yer alan TERRA tarafından web sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilebilecek sair mal/ürünleri satın alan ve bilgileri TERRA tarafından düzenlenecek fatura ön yüzünde yer alan gerçek kişiyi,

ALICI BİLGİLERİ:

Adı Soyadı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

Mal/Ürün: Cinsi ve türü, miktarı, rengi, tüm vergiler dâhil satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri hususlar, www.bioterraorganics.com adlı web sitesindeki mal/ürün tanıtım sayfasında ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtilen malı/ürünü,

Websitesi: TERRA’nın tüm yasal haklarına sahip olduğu, www.bioterraorganics.com ‘u İfade eder.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, TERRA tarafından web sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilebilecek mal ve ürünlerin Alıcı tarafından TERRA’ya  ait www.bioterraorganics.com web sitesinden elektronik ortamda satın alınması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. Bedel ve Ödeme

[mailUrunler]

Alıcı tarafından seçilen mal/ürünlerin bedeli sipariş sonu atılan bilgilendirme elektronik postası ve Alıcı’ya teslim edilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Sipariş konusu mal/ürünlere ilişkin bedelin ödemesi, Alıcı tarafından web sitesi üzerinde oluşturulan ve elektronik ortamda teyid edilen usule uygun olarak, banka havalesi ile yapılabileceği gibi tüm mal/ürün bedelleri toplamı, Alıcı tarafından elektronik ortamda bilgileri verilecek banka/kredi kartından tek seferde tahsil edilmek sureti ile banka/kredi kartı ile de yapılabilir. Kredi/banka kartı ile ödemelerde, bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden onay alınamaması halinde satın alma işlemi gerçekleşmemiş addedilecektir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde, Alıcı adının havalede belirtilmesi zorunludur.

4. Teslimat

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi:

 

Fatura Adresi:

 

 

Sipariş konusu mal/ürünler, Alıcı’ya veya Alıcı’nın yetkilendireceği kendisi ile birlikte yaşayan kişiye veya daimi çalışanına,  fotoğraflı ve resmi kimlik belgesini ibraz etmesi koşulu ile; Alıcı’nın web sitesine üye olurken veya sipariş sırasında tanımladığı adresine, kargo/kurye masrafı Alıcı tarafından karşılanmak üzere en geç otuz gün içinde teslim edilecektir. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş kişilerin, malı/ürünü teslim almayı kabul etmemesinden ve bu nedenle ve elektronik ortamdaki sipariş formunda ve web sitesi üyelik sayfalarında belirtilen adresin doğru veya eksiksiz verilmemiş olması veya değişikliğin Alıcı tarafından bildirilmemiş olması vb. nedeni ile olabilecek gecikmelerden TERRA sorumlu değildir.

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

5. Cayma Hakkı

ALICI ürün/ürünlerin tesliminden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aşağıdaki hükümler çerçevesinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.1. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin on dört gün içinde TERRA’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. ALICI, cayma hakkı konusunda işbu sözleşmenin kurulması ile bilgilendirilmiş olup, işbu sözleşme bilgilendirme belgesidir.

5.2. Cayma hakkı süresi, ALICI’nın malı teslim aldığı/teslim aldığının kabul edildiği gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması sebebiyle iade edilmek istenen ürün/ürünlerin kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ya da hasar görmemiş olması gerekmektedir. İade edilmek istenen ürünün tüm aksesuarları ve orijinal ambalajı ve kutusu ile beraber gönderilmesi gerekmektedir.

5.4. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, websitesinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. ALICI’nın bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için websitesi üzerinden temin edilebilecek formun doldurulması ile formun ve iade edilecek ürünlerin TERRA’nın yukarıda belirtilen adresine  ulaştırılması gerekmektedir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı TERRA’ya geri göndermek zorundadır.

5.5. TERRA, işbu maddeye uygun şekilde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

6.1. ALICI aşağıdaki mal ve hizmetlere dair sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2. Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden TERRA sorumlu tutulamaz.

EFT/Havale ödemesi ile yapılan alışverişe ait para iadesi web sitesi üzerinden iade /iptal talebi başlatıldığında ALICI tarafından sisteme girilen IBAN’a yapılır. IBAN’ın tam ve eksiksiz olması ALICI’nın sorumluluğundadır.

6.3. Ürün/Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE SATICI İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.

7. Genel Hükümler

7.1. TERRA, sözleşme konusu malın/ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, sözleşme konusu malı/ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı/ürünü, kargo/kurye görevlisinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/ürün hiçbir biçimde kullanılmamalı, ambalajlı mal/ürünlerin ambalajları açılmamalıdır ve bu durumda TERRA tarafından tanzim edilen fatura iade edileceğinden muhafaza edilmelidir.

7.2.TERRA, sipariş konusu mal/ürünün tesliminin imkansız hale gelmesi halinde, sipariş ve işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini, teslimat yükümlülüğünün süresi dolmadan önce Alıcı’ya bildirmek sureti ile Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.3.Sipariş konusu malın/ürünün teslimi için bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli (havale ya da banka kredi kartı tek çekim) ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TERRA herhangi bir prosedür işletmeye luzum kalmaksızın malın/ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.4.Web sitesine üye olunurken ve/veya web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş oluşturulurken Alıcı tarafından belirtilen ad, soyad, ünvan, adres ve iletişim bilgileri ve benzeri bilgiler işbu Sözleşme’ye ilişkin Alıcı bilgileri olarak esas alınacaktır. Tüm bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden münhasıran Alıcı sorumludur.

7.5. Alıcı; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, satışa konu mal/ürünün özellikleri, satış bedeli gibi tüm önbilgileri almış olduğunu ve genel olarak cayma hakkı, teslimat konularında bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini; siparişi, Ön Bilgilendirme Formunu ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyitle birlikte, sipariş koşullarını ve işbu Sözleşme’yi kabul etmiş bulunduğunu, teyid etmiş olduğu Ön Bilgilendirme Teyid Formu ve TERRA tarafından düzenlenen faturanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Alıcı; websitesi aracılığıyla sunulan malın/ürünlerin ticari kullanım için tasarlanmadığını ve perakende satış amaçlı satın alınmasının yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Mücbir Nedenler

8.1. Genel seferberlik, grev, deprem, sel, satıcının barındırma, lojistik, ulaşım ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler/ürün bedellerinin sistem hatası nedeniyle gerçek fiyatından farklı görünmesi ve benzeri gibi nedenler mücbir neden olarak kabul edilecektir. Bu durumda TERRA işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

8.2. Mücbir nedenin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

9. Sözleşmenin Feshi

9.1. TERRA, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’NIN işbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda TERRA, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ ya aynı ödeme yöntemi yoluyla iade edecektir.

9.2. Sözleşmenin ALICI’NIN kusuru nedeni ile feshedilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’YA aittir.

9.3. ALICI tarafından ödeme yükümlülüğü tam ve eksiksiz gereği gibi yerine getirilmemişse TERRA’nın işbu sözleşmeyi fesih ve malın tesliminden kaçınma hakkı mahfuzdur.

10. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta TERRA’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.K md. 193 gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI ve TERRA gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. Tebligat

Alıcı’nın elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya web sitesindeki üye sayfalarında yer alan adresi yasal tebligat adresidir. Alıcı, kendisi ile ilgili isim, adres vb. bilgi değişikliklerini yazılı olarak TERRA’ya bildirmek zorundadır. Alıcı’ya TERRA tarafından yapılacak olan bildirimler ve gönderimlerde, elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya üye sayfalarında belirtilen adres ve/veya e-posta adresi kullanılacaktır. Alıcı iletişim bilgilerinde gerçekleşecek değişiklikler, TERRA’ya yazılı olarak bildirilmediği takdirde, gecikme, kaybolma, ulaşmama vb. durumlarda TERRA sorumlu tutulamayacak ve elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya web sitesi üye sayfalarında yer alan adreslere yapılacak bildirim ve gönderimler Alıcı’ya yasal olarak ulaştırılmış/tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

Alıcı’ya yapılan her türlü bildirim ve gönderimin, postadaki gecikme ve kaybolmalar gibi dış etkenler sebebi ile Alıcı’ya süresinde ya da hiç ulaşmamasından veya Alıcı’nın adreste bulunmamasından kaynaklanan gecikmelerden TERRA sorumlu değildir.

13. Yürürlük

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.